Målet nået

Så er Kim gået til ro for natten – og det skete trods alt med en lille moralsk sejr. Da Kim påbegyndte dagens cykeltjans, havde han en ambition/drøm om at køre 300 kilometer, en distance han ikke formåede at køre i går. Missionen lykkedes, og da distancemåleren stod på 3207,4 tilbagelagte kilometer, valgte Kim at stå af cyklen. Visheden om, at det var lykkedes ham at cykle 300 kilometer i løbet af dagen var en hårdt tiltrængt psykologisk sejr på endnu en meget svær dag.

Kims lår er stadig langt fra optimalt fungerende, og til slut på dagens etape, turde Kim ikke trække/træde ordentligt med venstre ben. Derfor blev det højre ben uforholdsmæssigt meget belastet, og denne skæve fordeling af arbejdsbyrden de to ben imellem, er heller ikke god for Kims ryg. Ydermere døjede Kim i løbet af dagens trælsomme slid med et ømt haleben. Dette medførte flere saddelskift, talrige justeringer og til slut en ekstra polstring af den valgte saddel.

På denne baggrund er det vanskeligt at bevare kampmoralen intakt, men Kim er meget afklaret og realistisk omkring den resterende del af konkurrencen: resten af cyklingen bliver “ren overlevelse” og derefter må vi så se, hvor holdbart og slidstærkt det venstre lår er, når Kim tager hul på maratonløbene. Planen er, at Kim skal løbe 65 km/dag, men en justering af denne foruddiskontering kan hurtigt vise sig nødvendig.

Uwe, Greger og Ferenc kører alle hurtigere end Kim i øjeblikket, men de døjer, så vidt vi kan vurdere, heller ikke tilnærmelsesvis med samme fysiske handicap som Kim. 20 maratonløb i streg er dog en næsten ubegribelig udfordring, og meget kan endnu ske. Lige nu kunne udsigterne til samlet sejr dog være bedre!

This entry was posted in Dagbog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.